Vorige

Sociaal recht in de praktijk

Acerta opleidingen Sociaal recht in de praktijk_acerta

Prijs: € 3180,- (excl. BTW)

Via KMO-portefeuille tot 30% korting

30% korting voor publieke sector en social profit

6 dagen opleiding Eerstvolgende startdatum: 19 augustus 2024

Schrijf in Opleiding op maat aanvragen

Sociaal recht in de praktijk

Dé basisopleiding arbeidsrecht en sociale zekerheid voor elke hr-medewerker

Deel deze opleiding

In deze basisopleiding sociaal recht verwerf je in zes dagen tijd een uitgebreide kennis over de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in jouw functie als medewerker op de personeelsdienst.

Het programma bestaat uit 7 modules die je ook apart kan volgen. De opleiding gaat door op locatie.

Liever online?

Volg je de basisopleiding sociaal recht liever online, in een virtueel klaslokaal? Schrijf dan in voor de online opleiding Sociaal recht in de praktijk - online

Je leert in deze basisopleiding sociaal recht:

 • welk contract je het best voorstelt aan een nieuwe werknemer en hoe je het correct opstelt
 • het verschil tussen bruto- en nettoloon 
 • alle regels rond arbeidstijd 
 • vakantiedagen en -geld berekenen 
 • alle formaliteiten en gevolgen van een afwezigheid op het werk 
 • wanneer jouw medewerkers recht hebben op tijdskrediet of themaverlof en hoe je dat moet regelen
 • alle verplichtingen en formaliteiten rond ontslag

Test je kennis sociale wetgeving

Na afloop van de basisopleiding sociaal recht kan je vrijblijvend de kennistest doen en het Certificaat Professional sociale wetgeving payroll behalen. 

Inhoud

De 6-daagse basisopleiding 'Sociaal recht in de praktijk' is een must voor elke medewerker op de personeelsdienst. Hier leg je de fundamenten voor de rest van je carrière in hr. De opleiding arbeidsrecht is:  

 • interactief: breng zeker ook je eigen cases en vragen mee
 • doorspekt met oefeningen: voor bepaalde modules breng je ook best je rekenmachine mee (vakantiegeld, bruto netto,...) 
 • praktisch: vol herkenbare cases en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de personeelsmedewerker
 • gegeven door experten die de materie door en door kennen en ook weten hoe ze die op een boeiende manier overbrengen

Je schrijft in voor de volledige 6-daagse (onder de tab waar en wanneer) of je kiest enkel de modules die je nodig hebt en schrijft voor elke module apart in. Vanaf 4 modules wordt het qua prijs interessant om in te schrijven voor de volledige 6-daagse.

Werk je in de publieke sector? Schrijf je dan in voor de opleiding Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen.

Basisopleiding sociale wetgeving erkend voor het Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding sociaal recht kan je Vlaams opleidingsverlof aanvragen. Meer info: Sociale wetgeving voor hr-professionals 

Voor het sluiten van het arbeidscontract

 • Verplichtingen van beide partijen bij de sollicitatie
 • Medisch onderzoek: do’s and don'ts
 • Testen en assesments
 • Proefarbeid
 • Het contract beëindigen voor de ingangsdatum

Het arbeidscontract opstellen

 • Taalgebruik voor opstelling van contract
 • Voorwaarden van een geldige arbeidsovereenkomst
  - Vormvoorwaarden
  - Inhoudelijke voorwaarden
 • Soorten arbeidsovereenkomsten
  - Naar duur: onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingscontract
  - Naar inhoud: studenten, handelsvertegenwoordigers, interimkrachten,...
 • Veel voorkomende contractuele bedingen
  - Scholingsbeding
  - Niet-concurrentiebeding
  - Verboden bedingen

Administratieve verplichtingen van de werkgever bij aanwerving

 • Dimona aangifte
 • RSZ (DMFA)
 • Arbeidsreglement en policies

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Arbeidscontracten: zo stel je de juiste arbeidsovereenkomst op

De opleiding ‘Van bruto- naar nettoloon: een overzicht’ geeft je een zicht op de verschillende componenten van het loon:

 • RSZ of sociale lasten
 • Werknemersbijdragen
 • Werkbonus
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Berekening van de normale bedrijfsvoorheffing op het loon
 • Kortingen op de bedrijfsvoorheffing
 • Exceptionele voorheffing
 • Verplaatsingsonkosten voor woon-werkverkeer: basisprincipes
 • Overzicht van andere veel voorkomende vergoedingscomponenten (zoals kosten eigen aan de werkgever en voordelen alle aard)

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Van bruto- naar nettoloon: een overzicht

De spelregels rond arbeidsduur zijn sinds de wet werkbaar en wendbaar werk sterk gewijzigd. We leggen je in deze praktijkdag de juridische regeling grondig uit.

Basis arbeidsduur

 • Wat verstaan we onder arbeidsduur?
 • Wat zijn minimum- en maximumgrenzen?
 • Hoe pas je arbeidsduurvermindering toe?
 • Wanneer inhaalrust?
 • Wanneer loon voor overwerk?
 • Hoe kan je ontsnappen aan dure overuren?
 • Illustraties met cijfervoorbeelden

Praktische insteek en vragen

 • Je werknemer presteert op eigen initiatief overuren. Moet je overloon en inhaalrust voorzien?
 • Je werknemer neemt zijn middagpauze niet op en wil deze opsparen als overuren. Kan dat?
 • Welke regels gelden er voor jobstudenten?
 • Je wil je werknemer laten werken van maandag tot en met donderdag in plaats van dinsdag tot en met vrijdag. Gelden de uren op maandag als overuren?
 • Mag je werknemer zelf kiezen wanneer hij inhaalrust opneemt? Welke regels gelden er?
 • Betaal je vakantiegeld op het overloon?
 • Wat neem je zeker op in het arbeidsreglement?
 • Kunnen leidinggevenden hun overuren recupereren?

Optimalisatie van de werktijd in jouw onderneming

 • Welke mogelijkheden heb je om de werkingstijd van je onderneming te verhogen?
 • Welke andere instrumenten heb je om flexibiliteit in je firma te organiseren, buiten de arbeidsduurreglementering?
 • Wat is loopbaansparen en welke mogelijkheden biedt dit voor jouw werknemers?

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Arbeidsduur en flexibiliteit 

Basisbegrippen rond vakantiegeld berekenen

 • Vakantiejaar – vakantiedienstjaar
 • Op wie is de vakantiewetgeving van toepassing?

Berekening vakantieduur arbeiders-bedienden

 • Gelijkgestelde en niet gelijkgestelde prestaties
 • Deeltijdse werknemers
 • Wat met werknemers die in de loop van het jaar in dienst komen?
 • Wat met vakantierechten na wijziging van prestatiebreuk?

Berekening vakantiegeld arbeiders-bedienden

 • Basisprincipes
 • Vakantiegeld op variabel loon
 • Deeltijdse werknemers

Berekening vakantiegeld uit dienst

 • Vakantie-attesten opmaken
 • Inhoud van de attesten

Verrekening vakantie-attesten in dienst

 • Wanneer verrekenen?
 • Hoe verrekenen?
 • Verplichtingen / verzachtingen

Algemene principes decemberverrekening

 • In welke situaties moet dit gebeuren?
 • Hoe zit zo'n verrekening in elkaar?
 • Hoe leg ik dit begrijpelijk uit aan mijn medewerkers?

Jeugd-en seniorvakantie

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Vakantierechten en vakantiegeld: de basis.

1. Onvolledige arbeidsdag

 • Voorwaarden
 • Loonwaarborg

2. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

 • Voorwaarden voor loonwaarborg
 • Herval en verlenging
 • Re-integratie na ziekte
 • Progressieve werkhervatting

3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

 • Voorwaarden voor een arbeidsongeval
 • Gewaarborgd loon
 • Uitsluitingen

4. Moederschapsrust

 • Voorwaarden
 • Duurtijd
 • Betaling

 5. Samenloop afwezigheden

 • Wat verstaan we onder samenloop van afwezigheden
 • Verschil tussen schorsing arbeidsovereenkomst en inactiviteitsdag
 • Samenloop van schorsingsgronden
 • Overzicht van de meest voorkomende schorsingsgronden
 • Samenloop van inactiviteitsperioden
 • Samenloop van een schorsing en een inactiviteitsperiode
 • Herkwalificatie van de arbeidsrechtelijke spelregels door de sociale zekerheid

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst) 

Thematisch verlof:

 • Ouderschapsverlof (incl. 1/10de ouderschapsverlof)
 • Palliatief verlof
 • Medische bijstand voor een zwaar ziek familie- of gezinslid
 • Mantelzorgverlof

Per thematisch verlof worden o.a. volgende zaken besproken:

 • Voorwaarden
 • Aanvraagtermijn
 • Duur
 • Modaliteiten
 • Flexibele opnamemodaliteiten
 • Met of zonder uitkeringen
 • Weigeren of uitstellen
 • Bijverdienen tijdens een thematisch verlof
 • De aanmoedigingspremies

Gemotiveerd tijdskrediet

 • Voorwaarden
 • Aanvraagtermijn
 • Duur
 • Modaliteiten
 • Verrekeningsregels van eerder opgenomen tijdskrediet

Landingsbanen

 • Voorwaarden
 • Duur
 • Modaliteiten
 • Uitzonderingslandingsbanen ingevolge NAR-cao's

Drempelberekening voor tijdskrediet

 • Wanneer
 • Hoe
 • Administratieve opvolging

Overstapmogelijkheden tussen tijdskrediet en thematisch verlof

Gelijkstellingen van tijdskrediet en thematisch verlof voor rustpensioen en brugpensioen

Onze professionele trainer vertrekt steeds vanuit jouw praktijk en reikt de regelgeving aan op een pragmatische en interactieve manier. Via oefeningen en praktische tips en tricks krijg je deze ingewikkelde materie onder de knie.

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Tijdskrediet en thematisch verlof

Spelregels ontslag

 • Opzeg
  • Toepassingsgebied
  • Formaliteiten
  • Duur
  • Gevolgen
 • Verbreking
  • Toepassingsgebied
  • Formaliteiten
  • Berekening vergoeding
  • Gevolgen
 • Dringende reden
  • In welke gevallen?
  • Formaliteiten
  • Gevolgen
 • Andere beëindigingsvormen (onderling akkoord, overlijden,...)
 • Medische overmacht: mogelijkheden en procedure

Administratieve formaliteiten na ontslag en opmaak van de eindafrekening

 • Documenten af te leveren bij ontslag
 • Eindafrekening bij ontslag

Outplacementverplichtingen

 • 3 soorten outplacement
 • Toepassingsgebied
 • Formaliteiten
 • Gevolgen voor werkgever en werknemer

SWT (brugpensioen)

 • Leeftijdsvoorwaarden
 • Loopbaanvoorwaarden
 • Beëindigingsvormen van de arbeidsovereenkomst
 • Uitkeringen en aanvulling van de werkgever

Werknemerspensioen

 • Leeftijdsvoorwaarden
 • Loopbaanvoorwaarden
 • Berekening van het pensioen
 • Bijverdienen als gepensioneerde
 • Cumul van pensioen met andere uitkeringen

SWT en pensioen behandelen we diepgaand in onze opleidingen Einde loopbaan en Het werknemerspensioen, maar we raken deze onderwerpen ook kort aan op deze dag omdat je ook in deze situatie afscheid neemt van een werknemer.

Enkel inschrijven voor deze module? Ga naar Praktijkdag ontslag 

Na afloop

Na de opleiding krijg je de mogelijkheid om (geheel vrijblijvend) een kennistest af te leggen. Ben je geslaagd, dan kan je voortaan het Certificaat Professional sociale wetgeving payroll aan je CV toevoegen !

Waar en wanneer

Locatie

Datum

Van - Tot

Inschrijven

Locatie:

3Square Gent

Datum:

19 augustus 2024
20 augustus 2024
22 augustus 2024
26 augustus 2024
27 augustus 2024
29 augustus 2024

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Datum:

5 november 2024
7 november 2024
12 november 2024
14 november 2024
19 november 2024
21 november 2024

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Datum:

28 januari 2025
4 februari 2025
11 februari 2025
18 februari 2025
25 februari 2025
11 maart 2025

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Datum:

1 juli 2025
3 juli 2025
4 juli 2025
7 juli 2025
8 juli 2025
10 juli 2025

Tijdstip:

9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00

Doelgroep

 • Administratieve en financiële medewerkers en managers
 • HR- en personeelsmedewerkers en managers
 • Payrollmedewerkers en – managers
 • Zaakvoerders
 • Iedereen die een grondige kennis van het sociaal recht nodig heeft om zijn dagelijks werk op de personeelsdienst uit te oefenen.

Docenten

Prijs

Totale kostprijs
€ 3180,- (excl. BTW)
Kortingen
Kmo-portefeuille

De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van je opleiding. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be. Registratienummer Acerta Consult: DV.O105287 en thema: Personeelsmanagement.

Deze opleiding vertegenwoordigt 45 uur.

Korting publieke sector - social profit

30% korting voor publieke sector en social profit

Tevreden cursisten

Er werden goede voorbeelden uit de praktijk getoond. duidelijke slides met voldoende informatie. Gezien de basiskennis die ik reeds had, heeft deze opleiding gezorgd voor meer duidelijkheid en een betere kennis.

Nathalie De Schouwer,
Personeelsmedewerker, DSV Road, Puurs

De docenten hadden een goede kennis over de leerstof.

Yisell Sarinana,
Personeelsmedewerker, Janssens Field Services, Antwerpen

Gerelateerde opleidingen