Acerta streeft naar een functionele en correcte e-service

Acerta streeft ernaar om de aangeboden elektronische diensten zo goed mogelijk uit te voeren. Nochtans wijst Acerta elke aansprakelijkheid af voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.

Aangezien je moet inloggen op onze online diensten met een gebruikersnaam en een persoonlijk paswoord of een andere door Acerta ter beschikking gestelde identificatiemogelijkheid, die toegekend worden aan de gebruikers, wijst Acerta elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van wachtwoorden of andere identificatiesleutels door de gebruiker.

De sociaaljuridische wetgeving is voortdurend in beweging. Ondanks het feit dat Acerta ernaar streeft om de aangeboden informatie en diensten volledig up-to-date te houden, wijzen wij elke verantwoordelijkheid op dit vlak af.

Simulaties die gemaakt worden via deze website of onze applicaties op ons klantenportaal worden altijd meegedeeld onder voorbehoud. De resultaten dienen als “richtinggevend” beschouwd te worden en zijn niet bindend.