Terug naar opleidingen

Sociale wetgeving opleidingen

Heb je nood aan een eerste inleiding tot de sociale wetgeving of een beknopt overzicht van de wettelijke regels rond tewerkstelling, schrijf dan zeker in voor de 2-daagse Snelcursus sociale wetgeving.  

Met de meerdaagse opleidingen Sociaal recht leg jij de basis voor je verdere carrière in hr. Van aanwerving tot ontslag, over contracten en afwezigheden: de wettelijke aspecten van hele hr-cyclus komen aan bod. En dat op maat van jouw organisatie: kmo, grotere organisatie, privésector of social profit, specifiek voor de accountantmedewerkers of over de rechtspositieregeling in de lokale besturen.

Daarnaast heb je modules die specifiek inzoomen op de aspecten rond arbeidscontracten, samenwerkingsovereenkomsten en de GDPR wetgeving (voor je personeel, klanten, leveranciers, onderaannemers en contractanten).

Wil je meer weten over overuren en meeruren, flexibele uurroosters, deeltijdse arbeidsroosters, inhaalrust en nachtwerk? Check het aanbod arbeidstijd.

Opleidingen over ontslag en eindeloopbaan (pensioen, SWT) geven je alle regels en tips om een arbeidsovereenkomst correct te beëindigen.  

Vakantierechten berekenen, vakantiegeld berekenen of de decemberafrekening, het is zeer complex. We maken je wegwijs in onze opleidingen vakantiewetgeving.

Afwezigheden en tijdskrediet opleidingen leren je alle regels en formaliteiten rond afwezigheid. Rekening houdend met verschillende redenen zoals: ziekte, arbeidsongeval, tijdskrediet, themaverlof, klein verlet, enz.

Met de opleidingen internationale tewerkstelling krijg je inzicht in de verschillende facetten van tewerkstelling over de grenzen heen. Je leert de basisprincipes van internationale tewerkstelling en de bijzondere regels rond arbeidskaarten, expats, buitenlandse kaderleden, detacheringen en salary split.

In sectorale opleidingen behandelen we de specifieke arbeidsregels eigen aan je sector. Momenteel in het aanbod: paritair comité 124 (bouw), paritair comité 140 (transport & logistiek), paritair comité 226 (internationale handel) en social profit.