De afrekening

Afrekeningen in één oogopslag

Als zelfstandige sta je zelf in voor je sociale zekerheid – gelukkig met Acerta sociaal verzekeringsfonds aan je zijde. Wij zorgen dat je dossier, en zo ook je sociale zekerheid, steeds in orde is. Zo bouw je als zelfstandige zorgeloos rechten op voor je pensioen, kinderbijslag, ziekteverzekering,… 

In het klantenportaal MyAcerta vind je een duidelijk overzicht van je afrekeningen. Je kan hier je openstaand saldo van de sociale bijdrage en VAPZ raadplegen én betalen, duplicaten en attesten opvragen, simulaties maken en wijzigingen doorgeven.

Meer informatie over het hoe, wat en waarom van je afrekeningen?
We zetten hier alles op een rij:

Voordeligste sociaal verzekeringsfonds

Om je dossier te beheren, rekent je sociaal verzekeringsfonds een percentage boven op je wettelijke bijdragen. Bij Acerta is dat 3,05 procent – de laagste beheerskost van het land. Andere fondsen rekenen tot wel 4,25 procent aan. Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt een minimale beheerskost bij Acerta van 102,60 euro, en een maximale kost van 588 euro per jaar. Bij andere fondsen kunnen die bedragen oplopen tot respectievelijk 142,96 euro en 819,34 euro per jaar.

Wanneer je afrekeningen en regularisaties betalen?

Je kwartaalbijdragen betaal je uiterlijk vóór het einde van elk kwartaal. Voor laattijdige betalingen worden verhogingen aangerekend, daarom vragen we je om te betalen tegen de 25ste van de laatste maand van elk kwartaal (op 25/03, 25/06, 25/09 en 25/12). Op de voorzijde van je afrekening vind je de bijdrage van het huidige kwartaal en de betaaldatum. Andere onbetaalde bijdragen, kosten of verhogingen staan eronder vermeld. Dat saldo moet je onmiddellijk betalen.

Je eindafrekening of regularisatie-afrekening ontvang je meestal in de loop van het tweede kwartaal. Vallen je bijdragen te laag uit? Dan moet je bijbetalen vóór het einde van het derde kwartaal. Op dat bedrag hoef je geen verhogingen te betalen.

Je rechten als zelfstandige

Als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot in het maxistatuut, betaal je sociale bijdragen die je talloze rechten opleveren.

Verschillende organisaties, waaronder ook Acerta, staan klaar om je alle informatie te verstrekken over je rechten, de voorwaarden waaraan je moet voldoen, en meer. Voorts bestaan er ook oplossingen om je te helpen bij een eventuele tegenslag.

Het document in bijlage geeft je alvast een algemeen overzicht: