Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Starterskorting zelfstandigen uitgebreid naar arbeidsongeschikte zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de starterskorting ook toegekend aan zelfstandigen die arbeidsongeschikt of invalide waren en een zelfstandige activiteit in hoofdberoep hernemen op voorwaarde dat zij minstens 2 opeenvolgende kwartalen gelijkstelling ziekte hadden.

Lees dit artikel
-

Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2023

De sociale bijdragen voor 2023 zijn bekend. In ons barema vind je alle bedragen terug.

Lees dit artikel
-

Indexering afkoop studiejaren op 1 december 2022

Door de overschrijding van de spilindex in november wordt de afkoop van je studiejaren iets duurder vanaf 1 december 2022.

Lees dit artikel
-

Verhoging sociale uitkeringen op 1 december 2022

Door de overschrijding van de spilindex in november worden de sociale uitkeringen voor zelfstandigen andermaal verhoogd met 2%. De aangepaste bedragen gelden vanaf 1 december 2022.

Lees dit artikel
-

Indexering afkoop studiejaren op 1 november 2022

Door de overschrijding van de spilindex in oktober wordt de afkoop van je studiejaren iets duurder vanaf 1 november 2022. Als je de afkoop aanvraagt binnen de tien jaar na je afstuderen, betaal je voortaan een forfaitaire kost van 1 757,44 euro per studiejaar. Anderzijds levert de indexering ook een hoger pensioenvoordeel op. In Mypension kan je berekenen welk pensioenvoordeel de afkoop van je studiejaren oplevert.

Lees dit artikel
-

Verhoging sociale uitkeringen op 1 november 2022

Door de overschrijding van de spilindex in oktober worden de sociale uitkeringen voor zelfstandigen dit jaar voor de vijfde keer verhoogd met 2%. Deze aanpassing geldt vanaf 1 november 2022. Je leest alles over deze uitkeringen in onze rubriek “Sociale zekerheid voor zelfstandigen”.

Lees dit artikel
-

Vennootschapsbijdrage 2022

Het bedrag van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage wijzigt dit jaar niet in vergelijking met de voorgaande jaren. Voor de kleine vennootschappen bedraagt de bijdrage 347,50 euro. De grote vennootschappen betalen 868 euro. Het criterium om te bepalen welke bijdrage verschuldigd is, is het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Voor de bijdrage van 2022 ligt de grens van dit balanstotaal op 746 410,17 euro. De rekeningen voor 2022 zullen eerstdaags verstuurd worden. Alle info over de vennootschapsbijdrage lees je hier.

Lees dit artikel
- Energiecrisis

Verlenging steunmaatregelen energie voor zelfstandigen

De steunmaatregelen in het kader van de energiecrisis worden verlengd tot en met 31 maart 2023.

Lees dit artikel
- Wetwijziging

Voorstel tot afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer in het Brussels gewest

Lees dit artikel