Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Tijdelijke werkgeverscompensatie voor veralgemening fietskilometervergoeding: het belastingkrediet

Met de inwerkingtreding van cao nr. 164 werd het recht op een fietskilometervergoeding veralgemeend op 1 mei 2023. Aansluitend op deze maatregel introduceert de federale regering nu een werkgeverscompensatie. Deze werkgeverscompensatie is tijdelijk en geldt enkel wanneer een werkgever zijn kilometervergoeding verhoogt, bijvoorbeeld als gevolg van cao nr. 164.

Lees dit artikel
-

De nog niet opgenomen vakantiedagen van je werknemers

Het jaareinde is in zicht en je stelt vast dat een aantal van je werknemers nog niet al hun vakantiedagen opgenomen of ingepland hebben. Hoe reageer je hier op?

Lees dit artikel
-

Dubbele 48-urenstaking bij de NMBS in november en december

De drie grote vakbonden ACOD Spoor, VSOA en ACV Transcom leggen het werk neer van dinsdag 7 november 22 uur 's avonds tot donderdag 9 november (22 uur). In december volgt er een tweede staking van de avond van dinsdag 5 december tot donderdag 7 december (22 uur). Welke impact heeft dit op werkgevers en werknemers?

Lees dit artikel
-

CO2-bijdrage bedrijfswagen

De indexatiecoëfficiënt voor de berekening van de CO2-bijdrage (solidariteitsbijdrage) in 2024 kan berekend worden. Het gezondheidsindexcijfer van september 2023 is immers gekend.

Lees dit artikel
-

Mogen kappers werken op zondag 24 en zondag 31 december ?

Voor kappers kan de kerst- en eindejaarsperiode een hectische tijd zijn, vooral op 24 en 31 december. Dit jaar vallen deze dagen allebei op een zondag. In regel is het verboden om personeel op zon- en feestdagen te laten werken.

Lees dit artikel
-

Denk aan de decemberafrekening…

… als je werknemer minder uren gaat werken. De bediende zal door de daling van zijn arbeidsduur minder vakantie kunnen opnemen dan hij opgespaard heeft. De werknemer verliest de mogelijkheid om deze vakantie in tijd op te nemen, maar hij zal hiervoor wel betaald worden. Deze betaling gebeurt in de decemberafrekening.

Lees dit artikel
-

Nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing op komst voor seizoenarbeid in de tuinbouwsector

In de land- en tuinbouwsector kan op RSZ-vlak gebruik gemaakt worden van het voordeelregime van de gelegenheidsarbeid. Dit regime houdt in dat – voor een bepaald aantal dagen per jaar – de RSZ-bijdragen berekend worden op een forfaitair dagloon in de plaats van op het reële loon van de gelegenheidsarbeider. Op sectoraal vlak spreekt men doorgaans over “seizoenarbeid”. De regering besliste recent om het maximumaantal dagen waarvoor gebruik gemaakt kan worden van die voordelige RSZ-berekening op te trekken

Lees dit artikel
-

Een beding in de arbeidsovereenkomst: nieuwe loongrensbedragen vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de loongrenzen voor de toepassing van het scholingsbeding, het niet-concurrentiebeding en het arbitragebeding verhoogd.

Lees dit artikel
-

Wijzigingen doelgroepverminderingen eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2024 zijn een feit

Vanaf 1 januari 2024 verlaagt de doelgroepvermindering voor een aanwerving van een 1e werknemer van 4000 euro naar 3100 euro per kwartaal. De vermindering voor een 4e, 5e en 6e werknemer wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2024. Er is wel voorzien in overgangsmaatregelen.

Lees dit artikel