Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Indexatie kilometervergoedingen voor dienstverplaatsingen

Voor dienstverplaatsingen met eigen gemotoriseerd vervoer van de werknemer wijzigt de maximale kilometervergoeding met een kwartaalindexatie (= km-vergoeding op basis van het KB van 13 juli 2017). Voor dienstverplaatsingen in de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 wijzigt dit maximum naar 0,4237 euro. De andere maximale kilometervergoeding wordt slechts één keer per jaar geïndexeerd, telkens op 1 juli (= km-vergoeding op basis van het KB van 18 januari 1965). Voor dienstverplaatsingen in de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 wijzigt dit maximum naar 0,4280 euro.

Lees dit artikel
-

Wijziging van herwaarderingscoëfficiënt SWT vanaf 1 juli 2023

Op 30 mei 2023 heeft de Nationale Arbeidsraad in uitvoering van het kaderakkoord van de Groep van Tien een collectieve arbeidsovereenkomst (nr. 17/42) gesloten. Die stelt de herwaarderingscoëfficiënt in het kader van SWT vast op 1,0078. Deze coëfficiënt wordt dit jaar uitzonderlijk pas toegepast vanaf 1 juli 2023.

Lees dit artikel
-

Wanneer is het te warm om te werken?

De komende dagen beloven erg warm te worden. Wanneer de temperaturen de hoogte in gaan, kan dat gezondheidsrisico’s op de werkvloer met zich meebrengen. De Belgische wetgeving voorziet beschermingsmaatregelen. We geven je een overzicht van de geldende regels.

Lees dit artikel
-

Aangepaste arbeidsregeling vragen bij 20 jaar nachtarbeid (CAO 46): vergoeding gewijzigd vanaf 1 juli 2023

Oudere werknemers, die 20 jaar nachtarbeid hebben gedaan, kunnen een aangepaste arbeidsregeling vragen. Kan de werkgever deze niet voorzien, dan eindigt de arbeidsovereenkomst en is de werkgever een aanvullende vergoeding verschuldigd. Het bedrag van deze aanvullende vergoeding bedraagt 176,70 euro vanaf 1 juli 2023.

Lees dit artikel
-

Loonnorm 2023-2024 : KB legt vast op 0%

Op 26 mei verscheen het koninklijk besluit dat de loonnorm van 0% voor de periode 2023-2024 vastlegt.

Lees dit artikel
-

De sociale partners voorzien opnieuw een verlenging van de soepelere toegang tot economische werkloosheid voor bedienden

Er komt via cao nr. 172 opnieuw een vereenvoudigde toegang tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden tot en met 30 juni 2025. De sociale partners proberen daarmee ook in deze periode zoveel als mogelijk ontslagen te vermijden.

Lees dit artikel
-

Vakbondsacties in juni

In juni hebben de verschillenden vakbonden enkele acties aangekondigd. We geven u een overzicht.

Lees dit artikel
-

Het lot van de landingsbanen in het sociaal kaderakkoord 2023-2024

Het sociaal kaderakkoord 2023-2024 verlengt de bestaande SWT-maatregelen en staat (opnieuw) landingsbanen met een uitkering toe vanaf 55 jaar.

Lees dit artikel
-

De welzijnswetgeving is nu ook van toepassing op dienstboden en huispersoneel

Dit betekent o.a. dat deze werkgevers zich ook moeten aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Daarnaast zijn in de Codex over het Welzijn op het Werk ook specifieke bepalingen opgenomen die tegemoet komen aan de bijzondere situatie van dienstboden en huispersoneel.

Lees dit artikel