Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Acties in de non-profitsector op 31 januari 2023

Op 31 januari 2023 zal er een actiedag doorgaan voor de non-profitsectoren. Hiervoor werd door enkele vakbonden een stakingsaanzegging ingediend.

Lees dit artikel
-

Ontslag door de werknemer: binnenkort een opzegtermijn van maximaal 13 weken voor iedereen?

Een wetsvoorstel voorziet in een verdere harmonisatie van de opzegtermijn ingeval de werknemer ontslag neemt. Hieronder volgt een verdere toelichting.

Lees dit artikel
-

Sectorale flitscontroles door sociale inspectie in 2023 en 2024: bereid je voor

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft ook in 2023 en 2024 verschillende flitscontroles aangekondigd.

Lees dit artikel
-

Systeem van de innovatiepremie voorlopig niet verlengd

Het kader voor de innovatiepremie die je parafiscaal voordelig kan toekennen aan je medewerkers die een vernieuwend idee aanbrengen gold tot 31 december 2022. Voor 2023 is er momenteel (nog) geen wettelijke basis om de premie volgens de gunstige parafiscale regels toe te kennen.

Lees dit artikel
-

Lastenverlaging voor investeringen in steunzones: tweede verlenging in de maak

Het Vlaamse en het Waalse gewest kunnen de federale regering opnieuw verzoeken om de geldigheidsduur van hun steunzones te verlengen. Voordat deze verlenging realiteit is, is nog een koninklijk besluit vereist. Vooralsnog kunnen er dus geen nieuwe rechten op lastenverlaging geopend worden voor de steunzones van Turnhout en van Genk, zijnde de steunzones waarvan de geldigheid reeds afliep.

Lees dit artikel
-

Lastenverlaging voor werkgevers getroffen door een natuurramp

Voor bepaalde natuurrampen kunnen werkgevers een lastenverlaging genieten. De lastenverlaging wordt retroactief toegekend, na een lange procedure. Momenteel kan de lastenverlaging nog niet toegepast worden, ook niet voor de werkgevers getroffen door de overstromingen van 2021 in Wallonië.

Lees dit artikel
-

Tarieven openbaar vervoer wijzigen op 1 februari 2023

Naar jaarlijkse gewoonte zal de NMBS op 1 februari haar tarieven van biljetten, treinkaarten, e.a. wijzigen. Of deze wijziging impact heeft op jouw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van jouw medewerkers is afhankelijk van de afspraken die in jouw onderneming of sector zijn gemaakt.

Lees dit artikel
-

Vanaf 19 januari 2023 méér bescherming tegen genderdiscriminatie

Op 19 januari 2023 treedt een wet in werking die de wetgeving tegen genderdiscriminatie op verschillende punten wijzigt. Het doel is om de Europese richtlijn over evenwicht tussen werk en privéleven om te zetten in de anti-discriminatiewetgeving, en een betere bescherming te bieden aan slachtoffers van genderdiscriminatie.

Lees dit artikel
-

Soldenperiode en Autosalon. Kan je je werknemers op zondag te werk stellen?

Welke mogelijkheden zijn er om werknemers op zondag tewerk te stellen?

Lees dit artikel