Juridisch nieuws en updates

Alle actuele en accurate sociaal-juridische maatregelen en overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Onze juristen leggen dagelijks het oor te luisteren bij overheden en sociale partners en raadplegen wettelijke en juridische bronnen. Wat er ook beweegt in je sector: van zodra zij het weten, weet jij het ook. En zijn er opleidingen, events of klantenupdates die je niet mag missen? Dan lees je het hier.

-

Wetsontwerp diverse fiscale bepalingen: een waaier aan fiscale maatregelen

In de Kamer werd een wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen goedgekeurd. Aangezien het parlement aan zijn laatste weken van deze legislatuur bezig was, werden via amendement een heel aantal fiscale maatregelen toegevoegd aan de initiële tekst van het ontwerp. Hierdoor hebben de maatregelen inhoudelijk betrekking op zeer diverse onderwerpen.

Lees dit artikel
-

Invoering sectoraal pensioen voor bedienden van taxi-ondernemingen en VVB.

Binnenkort zult u voor uw bedienden een bijdrage moeten betalen waarmee een sectoraal aanvullend pensioen gefinancierd wordt.

Lees dit artikel
-

Kostenvergoedingen binnenlandse dienstreizen: aanpassing fiscale forfaits

In april 2024 werd de spilindex voor de indexatie van de sociale uitkeringen en de wedden van ambtenaren overschreden. Deze overschrijding heeft ook een gevolg op fiscaal vlak: de kostenvergoedingen die werkgevers uit de privésector belastingvrij kunnen betalen voor de binnenlandse dienstreizen van hun werknemers worden verhoogd vanaf juni 2024. Deze kostenvergoedingen zijn immers gebaseerd op de vergoedingen die de federale ambtenaren krijgen. Sinds januari 2024 krijgen de federale ambtenaren echter maaltijdcheques in de plaats van deze dagvergoedingen, maar de FOD Financiën bevestigde dat dit geen impact heeft op de regels die gelden voor de werkgevers uit de privésector.

Lees dit artikel
-

Bijkomende toeslag tijdelijke werkloosheid verhoogd vanaf 1 mei 2024

Werkgevers die een werknemer tijdelijk werkloos stellen om een andere reden dan overmacht, moeten hiervoor sedert 1 januari 2024 een bijkomende toeslag betalen. Je leest hier meer over deze maatregel.

Lees dit artikel
-

Overschrijding van de spilindex in april 2024: wat betekent dit voor personen in SWT?

Vanaf mei 2024 wijzigt het inkomen van personen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) mede door de indexatie van de sociale uitkeringen.

Lees dit artikel
-

Binnenkort een arbeidsovereenkomst voor sekswerkers

Het wetsontwerp houdende bepalingen inzake sekswerk onder arbeidsovereenkomst is in de Kamer aangenomen. Sekswerkers zullen dus binnenkort een echte arbeidsovereenkomst kunnen ondertekenen.

Lees dit artikel
-

Aanpassingen flexi-jobs vanaf 1 april 2024

Sinds 1 januari 2024 zijn de regels over flexi-jobs veranderd . Eén van de veranderingen is dat in 2024 elk kwartaal, en vanaf 2025 elk jaar, flexi-jobs kunnen worden toegelaten in bijkomende sectoren of uitgesloten uit bepaalde sectoren. Recent is het koninklijk besluit gepubliceerd dat in uitvoering van deze nieuwe regels de eerste toelatingen en uitsluitingen bevestigt.

Lees dit artikel
-

Bedrijfsfietsen voortaan te vermelden op fiscale fiche

Vanaf het inkomstenjaar 2024 wijzigt het een en ander met betrekking tot (bedrijfs)fietsen: de vrijgestelde fietsvergoeding werd opgetrokken tot (na indexatie) 0,35 euro/kilometer. Tegelijk werd deze vrijstelling beperkt tot een plafondbedrag op jaarbasis. Werkgevers die bedrijfsfietsen ter beschikking stellen, zullen de waarde van het voordeel van die bedrijfsfiets voortaan ook op de fiscale fiche moeten vermelden. Ontdek hieronder wat wijzigt voor jou vanaf 2024.

Lees dit artikel
-

Spilindex overschreden in april

Het indexcijfer van april 2024 heeft de spilindex overschreden. Dit betekent dat de sociale zekerheidsuitkeringen, de lonen van de ambtenaren en de pensioenen met 2% stijgen. Maar zijn er nog andere gevolgen? We geven een overzicht.

Lees dit artikel