Vorige

Groep Weerwerk zet in op het welzijn van zijn medewerkers

#Werkgevers

‘Goede gezondheid en welzijn’ is één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die Groep Weerwerk hoog in het vaandel draagt. Het welzijn van de medewerkers staat al jaar en dag op de hr-agenda van Groep Weerwerk. Sinds de coronapandemie heeft de groep echter besloten om het over een andere boeg te gooien. Iris Muylaert, coördinator personeel en welzijn, vertelt hoe Groep Weerwerk inzet op het welzijn van zijn medewerkers.

Leestijd: Later lezen?

Werkdruk in kaart brengen

Een welzijnsbevraging is geen nieuw begrip bij Groep Weerwerk. “Wij gebruiken al een tiental jaar de ‘comfortmeter’, maar we vonden dat het tijd was voor vernieuwing,” vertelt Iris.

We wilden de werkdruk van onze medewerkers beter in kaart brengen en afstappen van het buikgevoel.

Iris Muylaert, Coördinator personeel en welzijn bij Groep Weerwerk

"We wilden de werkdruk van onze medewerkers beter in kaart brengen en afstappen van het buikgevoel. We hebben allerlei tools bij verschillende partijen uitgebreid getest. We hebben uiteindelijk gekozen voor de welzijnsbevraging van Acerta. Ook omdat we de adviezen, die gekoppeld zijn aan de resultaten van de welzijnsbevraging, heel interessant vonden.

Groep Weerwerk heeft de welzijnsbevraging na de tweede coronagolf in 2020 afgenomen bij zijn werknemers. Met de resultaten zijn ze vervolgens concreet aan de slag gegaan. “We hebben op basis van de resultaten bepaalde welzijnsacties, die al een plaats hadden in ons hr-plan, een groter accent gegeven qua tijdsbesteding. Daarnaast hebben we ook nieuwe acties opgezet en een psychosociale risicoanalyse opgesteld,” legt Iris uit.

Feedback, feedforward en job repair

Het welzijnsbeleid van Groep Weerwerk steunt ook op evaluatiegesprekken. Ze kijken tijdens zo’n gesprek niet enkel naar het verleden, maar ook naar de toekomst. “Tijdens onze evaluatiegesprekken gaan we niet enkel feedback geven, we gaan ook vooruitkijken. Het is de bedoeling dat onze medewerkers hun eigen rol onder de loep nemen. We spreken ook heel doelbewust van rollen en niet van functies, omdat rollen meer flexibiliteit met zich meebrengen.”

Het is trouwens nog niet zo lang geleden dat Groep Weerwerk afscheid nam van functies. “We hebben tijdens de eerste lockdown functieprofielen omgezet in rollen. We willen niet dat mensen vastroesten in hun job. Ze moeten zich in de hoogte en breedte kunnen ontwikkelen,” legt Iris uit. “Onze medewerkers kunnen aangeven welke taken ze graag doen en willen behouden, maar ook welke taken ze niet graag doen en niet meer willen doen, en welke taken ze nog niet doen en wél zouden willen doen. Wanneer we dat in kaart brengen, kunnen we bepaalde taken doorschuiven. Dat stelt ons in staat om mensen in hun job tevreden te houden, alsook opleidingen aan te bieden waar de medewerker echt nood aan heeft,” vertelt Iris.

‘Beoordelingsvaccinaties’

Groep Weerwerk wil werk maken van een feedbackcultuur, waarbij ze de medewerkers stimuleren om elkaar te beoordelen. “We willen een echte feedbackcultuur in onze organisatie creëren. We voorzien hiervoor opleidingen over feedback geven en feedback ontvangen, zodat iedereen elkaar feedback kan geven. De bedoeling is om elkaar vooruit te helpen, om te groeien, om sterker te worden en meer veerkracht te krijgen,” zegt Iris. “Via een digitale enquête kunnen medewerkers elkaar beoordelen. De antwoorden worden automatisch omgezet in diagrammen, waardoor we een handig overzicht krijgen van de competenties die aanwezig zijn in de teams. We communiceren regelmatig naar onze medewerkers ‘de beoordelingsvaccinaties’: hoeveel beoordelingen er al geweest zijn, naar analogie van de ‘coronavaccinaties’.

Over Groep Weerwerk

Groep Weerwerk coacht mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt om hen weer aan het werk te brengen. De groep omvat 4 vzw’s: Weerwerk vzw, Buurt en Co vzw, Tot Uw Dienst vzw en Weerkracht vzw. Zij bundelen samen hun krachten in maatwerk, lokale diensteconomie, professionele activering, opleiding en coaching. In het totaal staan er 200 medewerkers op de payroll van Groep Weerwerk, en rekenen ze ook op de kracht van een 160-tal vrijwilligers.

Zet in op het welzijn van je medewerkers

Acerta kan je helpen om het welzijn van je medewerkers in kaart te brengen aan de hand van een vragenlijst en biedt oplossingen om je medewerkers te begeleiden. Je vindt bij ons een traject op maat: een aanpak van a tot z inclusief meting of enkel advies, coaching of begeleiding. Een krachtige ondersteuning van jouw welzijnsbeleid.

Zorg voor welzijn

Deel dit ondernemersverhaal