Thematisch verlof

25 november 2019
Leestijd: Later lezen?

Bij bepaalde gebeurtenissen in het privéleven heeft je medewerker het recht om een bepaalde periode niet of minder te werken. Denk hierbij aan de geboorte van een kind, maar ook de zorg voor een zwaar ziek familielid. In dit thema behandelen we de diverse thematische verloven.

Vaderschaps- en geboorteverlof

De geboorte van een kind is altijd een heugelijke gebeurtenis voor de ouders. Daarnaast is het ook de start van een hectische periode. Om de ouders alvast een goede start te geven, verleen je als werkgever vaderschaps- of geboorteverlof. In dit dossier duiken we dieper in op deze verloven en de bijhorende regelgeving.

Moederschapsrust

Is een van je medewerksters zwanger? Dan heeft ze recht op moederschapsrust. Dit is de periode van de zwangerschapsrust, voor de bevalling, en de eigenlijke bevallingsrust na de geboorte. Als werkgever is het belangrijk om in deze periode de nodige steun te verlenen. Daarom ben je maar beter goed voorbereid. Acerta lijst de regels over moederschapsrust voor je op.

Medische bijstand

Zorgen voor een ziek familielid? Dat kan via tijdskrediet, maar ook via verlof voor medische bijstand. Bij dit thematisch verlof heeft je medewerker het recht om gedurende 24 maanden te zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid. In dit dossier bespreken we de voorwaarden.

Jeugdvakantie

Heb je een pas afgestudeerde medewerker aangeworven? Dan zal de werknemer geen wettelijke vakantie kunnen opnemen in zijn startjaar en vaak slechts weinig vakantie kunnen opbouwen voor het jaar nadien. De werknemer kan gebruik maken van jeugdvakantie om zijn wettelijke vakantie aan te vullen.

Dit is een gunstmaatregel van de RVA voor jongeren, die korte tijd na hun afstuderen aan de slag gaan. Acerta licht de voorwaarden toe.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Wilt je medewerker tijdelijk stoppen met werken of minder werken om te zorgen voor een gezinslid? Dan kan deze medewerker tijdskrediet of loopbaanonderbreking aanvragen. In dit dossier verdiepen we ons in de regels en voorwaarden.

Pleegzorgverlof

Zorgt een van je medewerkers voor een pleegkind? Dan heeft deze recht op pleegzorgverlof. Dit zijn vakantiedagen die hij mag gebruiken voor specifieke gebeurtenissen die eigen zijn aan de pleegzorg. Acerta zet alle spelregels voor pleegzorgverlof op een rijtje.

Adoptieverlof

De adoptie van een kind is een heugelijke gebeurtenis. Ondersteun daarom je medewerker tijdens deze spannende periode en verschaf de nodige informatie over het adoptieverlof. In dit dossier kom je te weten waar jij als werkgever op moet letten bij de aanvraag van adoptieverlof

Vlaams opleidingsverlof

Willen je medewerkers graag investeren in hun loopbaan door een extra opleiding te volgen? Dan hebben ze het recht om Vlaams opleidingsverlof aan te vragen, het vroegere educatief verlof. Zo hebben ze een aantal uren vrij voor het volgen van de opleiding.

Ouderschapsverlof

Kersverse ouders hebben recht op moederschapsverlof en geboorteverlof voor de vader. Die worden toegekend naar aanleiding van een geboorte of adoptie. Wat zijn de voorwaarden, hoe lang duurt dit verlof en hoe wordt het vergoed?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers