Welk bonusplan past het beste bij jou?

09 januari 2020
Leestijd: Later lezen?

In België bestaan er vier verschillende bonussystemen: warrants, winstpremie, niet-recurrente resultaatsgebonden bonus en de klassieke loonbonus. Maar welke bonus kies je voor je medewerkers? In dit dossier vergelijken we de verschillende bonussystemen.

Wanneer kies je voor een bonus?

Je kan je medewerkers motiveren door het toekennen van een bonus. Er is wel een risico op gewenning, waardoor het motiverende karakter kan wegvallen. Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de toekenning van de bonus. Wat zijn de doelstellingen die de medewerker, de organisatie en/of het team moeten halen om bonusgerechtigd te zijn? Zorg er ook voor dat deze doelstellingen voldoende uitdagend zijn. En tot welke bonus kan deze doelstellingen behalen leiden?

De fiscale voordelen van de verschillende bonussen

Ieder bonussysteem heeft fiscale en sociale implicaties voor zowel werkgever als medewerker. We zetten alle gevolgen op een rijtje.

Warrants

De fiscale voordelen van warrants zijn afhankelijk van het type warrants. Bij otc-opties hoef je geen RSZ-bijdragen te betalen en onder bepaalde voorwaarden betaalt je medewerker slechts een bedrijfsvoorheffing van 18 %. Voor beursgenoteerde warrants betaal je geen RSZ-bijdrage, maar betaalt je medewerker wel de gebruikelijke bedrijfsvoorheffing.

Winstpremie

Een winstpremie kan je enkel collectief uitbetalen. Je kan deze bonus wel categoriseren. De winstpremie is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen, maar je betaalt wel vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt je medewerker nog een solidariteitsbijdrage van 13,07 % en een belasting van 7 %.

Niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

Een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus geef je collectief wanneer vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald.  Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van € 3.948 bruto.  In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%. Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van € 3.434 netto. Let wel, deze bonus is fiscaal aftrekbaar. Je medewerker betaalt wel nog een solidariteitsbijdrage van 13,07 %.

Klassieke loonbonus

Voor de klassieke loonbonus gelden dezelfde spelregels als voor het normale loon. Je medewerker betaalt RSZ-bijdragen van 13,07 % en bedrijfsvoorheffing en als werkgever betaal je RSZ werkgeversbijdragen.

Hoeveel houden je medewerkers netto over aan hun bonus?

De bruto-netto verhoudingen van de bonussen bereken je hier.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp