Warrant als bonus

27 februari 2024
Leestijd: Later lezen?

Je medewerker een bonus toekennen, of toch maar niet? Niet alle werkgevers vinden het opportuun om hun maandelijkse loonkost te verhogen gelet op het blijvende én recurrente karakter ervan. Een warrant toekennen die bijzondere inspanningen van de medewerker verloont, kan dan een zeer valabel alternatief zijn.

Wat is een warrant?

Aandelenopties als bonus

Een aandelenoptie is het recht dat je toekent om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de aandelenoptie op de beurs genoteerd is, is het een warrant. Het interessante aan warrants is dat ze onmiddellijk nadat je medeweker ze toegekend gekregen heeft, opnieuw verkocht kunnen worden. Aandelenopties en warrants zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen, vrijgesteld van werkgevers- en werknemersbijdragen voor sociale zekerheid.

Zo zijn aandelenopties bijvoorbeeld fiscaal voordelig, omdat ze zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen en de belasting wordt berekend op een fractie van de onderliggende waarde van het aandeel. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de medewerker deze aandelenopties voor minstens één jaar bij zich houdt. Pas daarna kan hij de opties uitoefenen of ze weer doorverkopen aan de bank. 

Call warrant als bonus

Beursgenoteerde call warrants zijn laagdrempeliger. Deze kan je medewerker de volgende ochtend bij het openen van de beurs al terug verkopen. Hierdoor wordt het beursrisico beperkt tot de periode tussen ontvangst van de warrants en het ogenblik van de verkoop ervan. De meeste medewekers verkopen de warrants dan ook onmiddellijk om zo het beursrisico te beperken. Ook deze warrants zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen, maar je betaalt wel bedrijfsvoorheffing op de volledige waarde van de warrants.

Spelregels van warrants

De warrant als bonus is vrijgesteld van RSZ op voorwaarde dat hij niet wordt toegekend ter vervanging van loon of andere voordelen waarop het recht al verworven is. Het bedrag moet in verhouding zijn tot het normale loon.

Bedrijfsvoorheffing op warrants

Op warrants ben je bedrijfsvoorheffing verschuldigd, op de waarde van de warrant op het tijdstip dat net voorafgaat aan de toekenning ervan aan de medewerker. Zestig dagen nadat je medewerker het aanbod heeft ontvangen, moet je als werkgever de bedrijfsvoorheffing hierop inhouden op zijn loon. Hier gelden dezelfde tarieven als voor een bonus in cash.

Beurstaks

Die voorheffing kan de medewerker natuurlijk betalen met de opbrengst van de verkoop van de warrants als hij deze intussen effectief verkocht heeft. Op de verkoop warrants is ook een beurstaks van 0,35 % verschuldigd. Het belastbaar deel wordt op het einde van het jaar, zoals de rest van het belastbaar loon, op de fiscale fiche opgenomen. Je medewerker mag de warrants onmiddellijk terug verkopen en de netto-opbrengst ontvangen. Hij kan natuurlijk ook beslissen om de warrants later te verkopen of, ten vroegste 1 jaar na de toekenning ervan, het recht gebruiken om de onderliggende aandelen te kopen tegen de vroeger vastgestelde prijs (het lichten van de optie, noemt dit).

Warrantsplan: zo pak je het aan

Je hoeft echt geen grote organisatie te zijn om de warrant als verloningsvorm te gebruiken. Ook als werkgever in een kleinere onderneming kun je jouw medewerkers een mooi extraatje bieden - binnen een beheersbare loonkost. Het grote voordeel? Je kunt op individuele basis beslissen welke medewerkers je met warrants wil belonen – mits de toekenning ervan binnen het juiste juridische kader geregeld is. Acerta kan je daarbij adviseren. Zo hebben noch jij noch je medewerkers beslommeringen of kopzorgen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp