Geüpdatet op 05 september 2023

Wat is een fietsvergoeding?

05 september 2023
Leestijd: Later lezen?

Je kan, en moet in sommige gevallen, je medewerkers die naar het werk fietsen een vergoeding geven. Zie het als een financiële stimulans waarmee je je personeel extra motiveert om het gezonde alternatief voor de auto te kiezen. Het exacte bedrag van de vergoeding hangt af van het aantal kilometers dat je medewerker aflegt – op jaarbasis loopt het algauw op tot een mooi bedrag.

Hou er rekening mee dat de kortste weg niet altijd de beste is en dat de veiligheid van je medewerkers het belangrijkste criterium is. Je moet ook met zekerheid kunnen bepalen hoe vaak het woon-werkverkeer effectief met de fiets gebeurde. De zogeheten ‘gewone bewijsmiddelen’ volstaan daarvoor.

Het perfecte alternatief voor de auto

Vitale en ontspannen medewerkers zijn een echte meerwaarde. Ze zijn productiever en aangenamer om mee samen te werken. Daarnaast zijn ze fitter en daalt je ziekteverzuim. Door als werkgever verplaatsingen per fiets aan te moedigen draag je bovendien ook je steentje bij aan milieuvriendelijke mobiliteit. Een fietsvergoeding is dus een echte win-win. Je medewerkers zijn loyaler dankzij de vergoeding die ze krijgen voor hun sportiviteit en jij geeft ze een financieel extraatje zonder dat je er je broek aan scheurt.

Ben ik verplicht om een fietsvergoeding te betalen?

Sinds 1 mei 2023 bestaat er in de privésector een algemene verplichting tot het betalen van een fietsvergoeding.  De sociale partners zijn in cao nr. 164 overeengekomen wat hiertoe de voorwaarden en modaliteiten zijn.

Cao nr. 164 heeft een suppletief karakter. Dat houdt in dat de cao enkel van toepassing is op werkgevers:

  • uit sectoren waar nog geen regeling over een specifieke (?) fietsvergoeding bestaat, en
  • die zelf nog geen ondernemings-cao hadden gesloten tot toekenning van een vergoeding voor het woon-werkverkeer met de fiets.

Cao nr. 164 doet dus geen afbreuk aan de sectorale cao's en de ondernemingscao's die al een fietsvergoeding toekenden. 

Hoe wordt een fietsvergoeding belast?

De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,27 euro per afgelegde kilometer voor het aanslagjaar 2024. Krijgen je medewerkers meer dan 0,27 euro per kilometer aan fietsvergoeding? Dan is het overige deel wel belastbaar, omdat het beschouwd wordt als onderdeel van het salaris.

Wil jij je medewerkers een extraatje geven maar extra loonkosten vermijden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp