Cash bonus en niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

20 juni 2024
Leestijd: Later lezen?

Je werknemers verlonen op maat, met een beperkte impact op je totale loonkosten? Dat kan, met bonussen. Van een slim bonusbeleid plukken zowel werkgever als werknemer de vruchten. Je kiest uit een reeks bonussen, elk met specifieke voordelen en voorwaarden die vaak sociaal en fiscaal interessant zijn. Tegelijk speel je een belangrijke troef uit om goede werknemers te belonen voor hun inzet. Acerta helpt je graag verder en geeft je inzicht in de diverse mogelijkheden zoals de cash bonus en de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus.

De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

Met een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus, ook gekend als de loonbonus cao 90, verloon je je werknemers fiscaalvriendelijk bij het behalen van collectieve doelstellingen. Deze bonus geldt voor alle werknemers van je onderneming of voor een specifieke groep. Wil je met deze bonusvorm werken? Dan leg je op voorhand duidelijk meetbare en verifieerbare doelstellingen vast en sluit je een cao af (kleinere ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kunnen volstaan met een toetredingsakte). Beide moeten aan bepaalde modellen en formaliteiten voldoen.

Loonbonus in cijfers

Tot een maximumbedrag van 4.020 euro bruto (in 2024) beschouwt de RSZ de bonus niet als loon. Je werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07%; als werkgever betaal je een bijzondere bijdrage van 33%.

Concreet: van een niet-recurrente bonus die jou als werkgever 1000 euro kost, houden je werknemers 654 euro netto over. Let wel: je moet hem collectief uitkeren en de limiet niet overschrijden. Er bestaan ook formulieren voor de elektronische opmaak en neerlegging van de vereiste cao of toetredingsakte. Tijdens de workshop CAO 90 maak je alle formaliteiten in orde. 

Cashbonus

Op een cashbonus, ook wel gekend als de klassieke bonus, worden zware RSZ-bijdragen en belastingen geheven. Resultaat: een groot verschil tussen bruto en netto. Toch is de cashbonus nog in trek dankzij de flexibele voorwaarden. Er komen geen verplichte formaliteiten bij kijken, je keert hem individueel of collectief uit en er geldt geen maximumbedrag. In België krijgt 21% van de werknemers jaarlijks een cashbonus. Hij is vooral populair in Vlaanderen en bij grote bedrijven. In firma’s met meer dan 500 werknemers kreeg 44% een cashbonus, ten opzichte van maar 15% in bedrijven met 20 tot 100 werknemers. Veel werkgevers maken met hun werknemer de afspraak dat ze, als ze bonusgerechtigd zouden zijn, deze kennen onder de vorm van warranten i.p.v. onder de vorm van cash.

Belonen en verlonen aan fiscaal voordelige voorwaarden?

Acerta ondersteunt je bij het samenstellen van een motiverend en financieel haalbaar loonpakket.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp