Aanvraag uitstel van betaling Q4 - 2022 - energiecrisis

Een aanvraag indienen kon tot en met 14 december 2022.